Ankieta-współpraca miast z Polski i Niemiec

Ankieta internetowa dla urzędników miejskich współpracujących z Niemcami

Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych i Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, zapraszają przedstawicieli Urzędów Miejskich miast, które współpracują z partnerami z Niemiec do udziału w badaniu ankietowym, które jest częścią realizowanego przez nas w Polsce i Niemczech projektu pt. Polsko-niemieckie partnerstwa miast: fakty, potencjał, wyzwania. Głównym celem jest zbadanie przebiegu kooperacji, jej powodów, natężenia, motywacji, jak i szans oraz wyzwań związanych z podjęciem i kontynuowaniem kontaktów z miastem partnerskim. Ogólnopolski i ogólnoniemiecki zasięg badania pozwoli na poznanie opinii przedstawicieli miast różnej wielkości, z różnych regionów kraju i o różnej dynamice prowadzenia współpracy międzynarodowej.

Zebrane odpowiedzi zostaną przeanalizowane i opisane przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych oraz Deutsches-Polen Institut i następnie wydane w formie publikacji, która ukaże się w języku polskim i niemieckim w kwietniu 2020 roku.

Prosimy o przekazanie niniejszej prośby o wypełnienie ankiety do osób w Urzędzie Miasta, która zajmuje się współpracą z zagranicą. Mamy nadzieję, że zidentyfikowanie oczekiwań i barier, na które napotykają miasta, będzie inspiracją do podejmowania dalszej współpracy i jej ulepszania.

Państwa udział w badaniu będzie ważnym głosem w debacie na temat polskiej polityki zagranicznej. Wypełnienie niniejszej ankiety zajmie Państwu około 15 minut. W trakcie wypełniania możliwy jest powrót do poprzednich odpowiedzi oraz ich zmiana. Wypełnianie można przerwać i po zapisaniu wyników wrócić do dalszej pracy. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu zakończenia ankiety, zostanie ona automatycznie przesłana na nasze konto pocztowe.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Ankieta znajduje się pod tym linkiem

Na wypełnione ankiety czekamy do dnia 31 października 2019 r. Wszelkie uwagi i/lub pytania dotyczące ankiety prosimy kierować na adres (miasta@isp.org.pl).

Kontakt

Agnieszka Łada