Polskie Centrum Kompetencyjne

Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie

Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie oficjalnie ruszył w kwietniu 2014 roku, finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zainicjowało go Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i Polska Rada Społeczna w Berlinie.

Wsparcie udzielane będzie w następującej kategoriach problemów:

  • - rozwój zawodowy – wsparcie indywidualne
  • - rozwój kompetencji - wsparcie grupowe
  • - poradnictwo prawne – wsparcie indywidualne
  • - problematyka społeczna - szkolenia oraz doradztwo.

W ramach projektu odbywają się bezpłatne warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne oraz konferencje prasowe.

Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie skierowany jest do dwóch grup odbiorców:

  • - indywidualnego, czyli do Polaków mieszkających i żyjących w Niemczech oraz osób chcących powrócić do Polski
  • - zorganizowanego, czyli organizacji Polaków w Niemczech.

Szczegółówe informacje na stronie: www,polskiecentrum.eu

Kontakt

Rogocz Sylwia