Polska Kafejka Językowa w Berlinie-Pankow / SprachCafé Polnisch in Berlin-Pankow

Polska Kafejka Językowa
w Berlinie-Pankow

...to otwarte miejsce
spotkań
szczególnie dla fanów
Polski i Polaków,
języka polskiego,
polskiej kultury
i kuchni.


Spotykamy się, by rozmawiać ze sobą
po polsku, po niemiecku lub też jeszcze
w innym języku, wymieniać się interesującymi zagadnieniami, uczyć się od siebie nawzajem,
wspierać się, inspirować
- i to pod każdym względem...


Zawsze ciekawi jesteśmy nowych ludzi
i nowych tematów!
Dwu- i wielojęzyczność
oraz zdobywanie wiedzy
zajmują u nas miejsce centralne.
Działamy wielopokoleniowo,
a dzieci są u nas szczególnie
mile widziane!

Witajcie!

----------------------------------------------------

SprachCafé Polnisch
in Berlin-Pankow

... ist ein offener Begegnungsort
für Sprache und Kommunikation,

ganz besonders für Fans
von Polen und Polen,
polnischer Sprache,
Kultur und Küche.

Wir treffen uns, um uns auf Polnisch und Deutsch
(oder noch anders) zu unterhalten,
um uns über interessante Themen auszutauschen, voneinander zu lernen, uns gegenseitig zu unterstützen
und anzuregen, wie auch immer…

Auf neue Menschen und neue Ideen
sind wir immer gespannt!
Zwei- und Mehrsprachigkeit
sowie Bildung stehen
bei uns im Mittelpunkt.
Wir arbeiten generationsübergreifend.
Und Kinder sind bei uns besonders gern willkommen!

Witajcie!

Kontakt