Nowy regionalizm w badaniach literackich

Projekt o nazwie "Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje" został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki: numer grantu DEC-2013/09/B/HS2/01132.

Projekt miał charakter zespołowy, międzyuczelniany i skupił badawczy z sześciu ośrodków akademickich w Polsce: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierowniczką projektu jest prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.

Wyniki badań omówiono i przedyskutowano podczas spotkań zorganizowanych we Wrocławiu (2014), Białymstoku (2015) i Olsztynie (2016), a następnie opublikowano w formie monografii: Centra i peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisek-Gębala), Regionalizm literacki w Polsce – zarys historyczny i wybór źródeł (red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak, wstęp M. Mikołajczak, Kraków 2016), Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje (red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016) oraz Regionalizm literacki – historia i pamięć (red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków 2017), które ukazały się kolejno jako tom trzeci, czwarty, piąty i szósty serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich".

Owocem badań jest rekonfiguracja obszaru literaturoznawstwa regionalistycznego, obejmująca zmianę perspektyw, metod i narzędzi badawczych; przyrost wiedzy na temat twórczości regionalnej i zjawisk regionalnych w literaturze, przygotowanie gruntu do uprawiania zintegrowanych badań regionalistycznych o charakterze inter- i transdyscyplinarnym. Projekt odnowił i wzmocnił badawczy potencjał literaturoznawczej regionalistykę, przyczynił się do wzrostu roli i znaczenia badań regionalnych w nauce o literaturze i współczesnej humanistyce, otworzył nowe horyzonty badawcze – ważne w wymiarze naukowym i społecznym.