Pracownik naukowy w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN) rozpisuje na okres od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. stanowisko

eksperta.

Wymagania:

 1. 1. wykształcenie wyższe z dziedziny nauk historycznych, specjalizacja: historia współczesna,
 2. 2. posiadanie stopnia naukowego doktora,
 3. 3. udokumentowany dorobek naukowy w badaniach nad problematyką II wojny światowej,
 4. 4. znajomość języka:
  • -niemiecki, polski w mowie i piśmie
  • -mile widziana znajomość języka rosyjskiego
 1. 5. doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i dydaktycznych z dziedziny humanistyki i historii,
 2. 6. doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych,
 3. 7. doświadczenie i umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę na czas określony na podstawie polskiego prawa pracy na 3 miesięczny okres próbny, a po jego upływie na czas określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia).

Zgłoszenia w postaci:

1.życiorysu

2.listu motywacyjnego

3.dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzające kwalifikacje

prosimy przesyłać na adres e-mail: info@cbh.pan.pl

Termin składania aplikacji: 15.12.2017

Termin rozmów kwalifikacyjnych dla wybranych kandydatów: pierwszy tydzień grudnia

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: luty 2018

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Kontakt


Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie Majakowskiring 47 D-13156 Berlin