Nabór wniosków w uproszczonym konkursie na projekty we współpracy polsko-niemieckiej

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe. Od 2018 r. maksymalna kwota dotacji wynosi 10.000 euro.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

  • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
  • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finasnowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu pod pkt. 4.)
  • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do zlożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.

Aktualne terminy w uproszczonym konkursie:
1 czerwca 2018 r.: termin składania wniosków

Połowa listopada 2018 r.: ogłoszenie decyzji
Projekty zatwierdzone przez Fundację mogą się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się z trzech części:

  • opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach)
  • plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim)
  • formularz podpisów

Proszę się zapoznać z „Instrukcją dla uproszczonego konkursu". Powyższe formularze wnioskowe oraz instrukcja są dostępne w rubryce „Dokumenty".

Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół ok. 20 do 30%.

Kontakt