Koordynator projektów naukowych

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty w charakterze koordynatora projektów naukowych


Zakres wykonywanych zadań

 • Zarządzanie projektami naukowymi (pisanie wniosków, organizacja, rozliczanie)
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami partnerskimi i sponsorami
 • Pisanie i redakcja tekstów fachowych i prasowych w języku niemieckim
 • Tłumaczenia z języka polskiego i angielskiego na język niemiecki
 • Networking i PR
 • Koordynacja pracy praktykantów
 • Komunikacja zewnętrzna z partnerami i benefaktorami
 • Opieka nad strona internetową CBH PAN i kontami na portalach społecznych

Wymagania

 • Ukończone studia wyższe w zakresie: historii, kulturoznawstwa, socjologii lub kierunków pokrewnych
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów (naukowych)
 • Znajomość polskiego i niemieckiego środowiska naukowego
 • Umiejętność pracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego, biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Forma zatrudnienia

 1. Umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy z możliwością ewentualnego przedłużenia) w pełnym wymiarze godzin.

Zgłoszenia w postaci

 • Życiorysu
 • Listu motywacyjnego
 • Dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzające kwalifikacje

prosimy przesyłać na adres e-mail: info@cbh.pan.pl

Termin aplikacji: 30 lipca 2017 r.

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: wrzesień 2017 r.


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Kontakt

Małgorzata Werstler
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Majakowskiring 47, D-13156 Berlin