Konkurs na prace magisterskie i licencjackie w dziedzinie ochrony środowiska

  • Ministerstwo Środowiska Polska
  • Termin składania podań: czwartek, wrzesień 15, 2016
  • inne, Nauki przyrodnicze

Zapraszamy studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką. Temat to polityka informacyjna i komunikacja społeczna w dziedzinie ochrony środowiska. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2016 r.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. obroniły lub obronią pracę magisterską lub licencjacką na temat działań informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie środowiska. Zgłoszone prace powinny być ocenione przez promotora lub recenzenta na ocenę co najmniej dobrą. Najlepsze prace zostaną nagrodzone

Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2016 r. na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Regulamin konkursu (plik pdf, rozmiar 3632 kB)

Formularz Zgłoszeniowy (plik pdf, rozmiar 797 kB)

Kontakt


Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa