Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego poszukuje kandydata na stanowisko członka Zarządu Fundacji

Fundacja „Krzyżowa" jest pozarządową organizacją pożytku publicznego działającą w Krzyżowej na Dolnym Śląsku na rzecz polsko-niemieckiego i europejskiego porozumienia. Korzystając ze spuścizny duchowej Kręgu z Krzyżowej, opozycji demokratycznej w Europie Środkowej oraz tradycji polsko-niemieckiego pojednania, Fundacja „Krzyżowa" działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. W ten sposób Fundacja wspiera zarówno porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Za szczególnie ważną Fundacja uważa pracę z młodzieżą. Działanie to ma na celu kształcenie ducha odpowiedzialności i otwartości na innych.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie bieżącymi działaniami Fundacji we współpracy z drugim członkiem Zarządu;
 • zarządzanie sześćdziesięcioosobowym zespołem Fundacji;
 • merytoryczny i strategiczny dalszy rozwój Fundacji;
 • w ramach Zarządu odpowiedzialność za: Administrację i Finanse, Gospodarstwo Krzyżowa (zarządzanie nieruchomościami), Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży, Gastronomię i Hotel;
 • merytoryczna i organizacyjna odpowiedzialność za fundraising (sponsoring, pozyskiwanie środków publicznych, prywatnych i unijnych);
 • odpowiadanie przed gremiami Fundacji: Radą Nadzorczą i Radą Fundacji;
 • planowanie i nadzór nad pracami budowlanymi i renowacyjnymi;
 • utrzymanie i rozwój międzynarodowej sieci partnerstw Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec przedstawicieli świata polityki, instytucji wspierających oraz partnerów w Polsce, Niemczech i innych krajach partnerskich.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę;
 • atrakcyjną pracę w międzynarodowym i dynamicznym zespole oraz we współpracy w wyróżniającymi się polsko-niemieckimi i międzynarodowymi partnerami;
 • możliwość odpowiedzialnego współtworzenia i rozwijania rozpoznawalnej i uznanej w Europie instytucji, budującej dobre stosunki polsko-niemieckie oraz działającej w obszarze edukacji młodzieży i dorosłych;
 • możliwość rozwijania umiejętności zarządczych oraz kompetencji merytorycznych.

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe;
 • kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i na kierowniczym, porównywalnym stanowisku;
 • doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów międzykulturowych lub międzynarodowych;
 • doświadczenie w rozwijaniu i wdrażaniu strategii zarządzania i kierowania złożonymi organizacjami;
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz działania organizacji pożytku publicznego;
 • doskonała organizacja pracy;
 • doskonałe komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej i kreatywność;
 • biegła znajomość języka polskiego i niemieckiego w mowie i piśmie oraz dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość zamieszkania w Krzyżowej lub okolicy (włączając Wrocław); miejscem pracy jest Krzyżowa;
 • dobra znajomość realiów współpracy polsko-niemieckiej i europejskiej;
 • dobra znajomość polskiego prawodawstwa oraz realiów funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce lub gotowość zapoznania się z nimi;
 • pełna zdolność do czynności prawnych.

Oferty w proszę kierować do 20 września 2017 na adres: oferty_zarzad@krzyzowa.org.pl

Oferta powinna zawierać:

 • Życiorys / CV (w języku polskim);
 • List motywacyjny (w języku polskim);
 • Referencje (w języku oryginalnym);
 • Kopie świadectw ukończenia studiów oraz innego wykształcenia (w języku oryginalnym);
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji
 • inne dokumenty poświadczające spełnianie wymienionych wymagań mile widziane (w języku oryginalnym);

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w procedurze rekrutacyjnej obejmującej testy psychologiczne i menedżerskie oraz rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielami Rady Nadzorczej Fundacji w Krzyżowej w dniu 14 października br.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: oferty_zarzad@krzyzowa.org.pl

Kontakt

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego