Instytut Śląski

  • Opole, Polska
Dyscypliny:
Historia, Lingwistyka, Politologia, Socjologia
Kontakt:
Instytut Śląski
Piastowska 17
45-082 Opole
Polska
Telefon: +48 534 287 885; +48 77 453 60 32 (centrala)
sekretariat@instytutslaski.com
http://www.instytutslaski.pl

Instytut Śląski to wielodyscyplinarna placówka naukowa, prowadząca badania w szczególności w zakresie nauk historycznych, socjologii, nauk filologicznych oraz demografii.

Instytut działa w Opolu od 1957 r., jako jedyny spadkobierca tradycji przedwojennego Instytutu Śląskiego w Katowicach.

Więcej informacji na temat Instytutu i jego historii znajduje się na stronie: https://instytutslaski.pl/historia-instytutu-slaskiego/

Wzmianki 17: