Instytut Śląski

  • Opole, Polska
Dyscypliny:
Historia, Kulturoznawstwo, Lingwistyka, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe
Kontakt:
Instytut Śląski
Piastowska 17
45-082 Opole
Polska
Telefon: +48 533 336 306
sekretariat@instytutslaski.com
http://instytutslaski.com

Wzmianki 2: