Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

  • MDSM
  • Oświęcim, Polska
Dyscypliny:
Historia, Pedagogika i edukacja, Politologia, Stosunki międzynarodowe
Kontakt:
Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Legionów 11
32-600 Oświęcim
Polska
Telefon: 0048 33 8432107
pasternak@mdsm.pl

Misją MDSM jest edukacja historyczna i obywatelska, obejmująca przede wszystkim młodzież, w duchu zgodnym z wartościami wynikającymi z historii i symboliki Auschwitz dla całego świata: poszanowania praw człowieka, walki z rasizmem, antysemityzmem i wrogością wobec „obcych", szerzenia tolerancji oraz szacunku dla różnorodności. Misję tę po dziś dzień wspierają byli więźniowie KL Auschwitz.

Fundacja na Rzecz MDSM jest polsko-niemiecką organizacją, której fundatorami są: Akcja Znaku Pokuty Służba dla Pokoju i Miasto Oświęcim.