Zakład Antropologii Historycznej/ Instytut Historii

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Kraków, Polska
Dyscypliny:
Etnologia, Historia, inne
Kontakt:
Zakład Antropologii Historycznej/ Instytut Historii
Gołębia 13
31-007 Kraków
Polska
Telefon: +48126631431
barbara.klich-kluczewska@uj.edu.pl
http://www.antropologia.historia.uj.edu.pl

Głównymi kierunkami badawczymi Zakładu Antropologii Historycznej są zagadnienia związane z szeroko pojętą historią społeczno-kulturową, w tym historią życia codziennego i prywatności. Szczególny nacisk kładziony jest na perspektywę mikrohistoryczną, historię mówioną, badania pamięci oraz historię wizualną.

Oprócz prowadzenia badań korzystajacych z pełnej gamy metodologii wymienionych subdyscyplin Zakład oferuje studentom Instytutu Historii odrębną specjalność zawodową (na studiach I stopnia) oraz specjalizację (na studiach II stopnia) - antropologię historyczną.

Osoby, które decydują się na jej wybór, poprzez realiazację kursów z historii społeczno-kulturowej, zdobywają kompetencje przydatne w różnych dziedzinach obecności historii w sferze publicznej: w instytucjach zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem narodowym, w placówkach naukowo-badawczych, muzeach, czy wydawnictwach.

Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Andrzej Chwalba 

Pracownicy: dr hab. Tadeusz Czekalski, dr Marcin Jarząbek, dr Barbara Klich- Kluczewska, 

dr Rafał Szmytka

Wzmianki 3: