Praca zbiorowa

Tim Buchen, Frank Grelka (Hg.) (2017)

Akteure der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien 1917–1924

Wydawnictwo epubli
Miejsce wydania Berlin
Ilość stron 300
Seria Interdisciplinary Polish Studies 4

ISBN: 9783737500777

Akteure der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien 1917-1924

W poszukiwaniu nowego ładu. Europa Środkowo-Wschodnia wobec upadku imperiów 1917-1924

Nach dem Zusammenbruch der Großreiche am Ende des Ersten Weltkriegs war eine nationalstaatliche Ordnung für Ostmitteleuropa keineswegs alternativlos. Welche Staaten in nationaler oder imperialer Gestalt bestehen würden, war ein Spiel mit offenem Ausgang. Der Tagungsband zeigt an sieben Fallbeispielen, wie lokale Akteure auf rechtliche, politische und militärische Neuordnungen zwischen Ostsee und adriatischem Küstenland Einfluss nahmen. Neue Forschungsansätze beleuchten die Auswirkungen ostmitteleuropäischer Erfahrungen auf die internationale Geschichte der Nachkriegsjahre abseits der Versailler Diplomatie.

Der Band ist online kostenfrei zugänglich unter: https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/index/in...

__________________________________________________________________________

W poszukiwaniu nowego ładu. Europa Środkowo-Wschodnia wobec upadku imperiów 1917-1924

Po upadku imperiów pod koniec pierwszej wojny światowej kształt opartego na państwach narodowych ładu Europy Środkowo-Wschodniej nie był bynajmniej przesądzony. Nie sposób było przewidzieć, które państwa przetrwają w narodowej lub imperialnej postaci. Niniejszy tom pokonferencyjny demonstruje na siedmiu przykładach, jak lokalne podmioty wpływały na tworzenie się nowego ładu prawnego, politycznego i wojskowego od Bałtyku po wybrzeże adriatyckie. Nowe koncepcje badawcze naświetlają skutki środkowo-wschodnioeuropejskich doświadczeń dla międzynarodowej historii lat powojennych z dala od rokowań dyplomatycznych w Wersalu.

Tom jest bezpłatnie dostępny pod linkiem: https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/index/in...

  • Akteure der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien 1917–1924

    Zrecenzował(a) dr Maciej Górny