Europa-Universität Viadrina

  • Europa-Universität Viadrina
  • Frankfurt (Oder), Niemcy
Dyscypliny:
Kulturoznawstwo, Ekonomia, Gender Studies, Historia, Nauki prawne, Lingwistyka, Literaturoznawstwo, Politologia
Kontakt:
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy
http://www.europa-uni.de

Portrait der Europa-Universität Viadrina

Eine Universität am Fluss. Und im Fluss.

Das Wort Fluss besitzt für die Viadrina eine große Bedeutung. Das kommt zum einem durch den Fluss, an dem die Universität liegt. Die Oder ist immer in unmittelbarer Nähe, das Nachbarland Polen ebenfalls. So entsteht eine ganz enge deutsch-polnische Verbindung, wird die Viadrina zur deutsch-polnischen und damit zur Europa-Universität.

Seit ihrer Neugründung im Jahre 1991 folgt die Viadrina konsequent ihrem Konzept, junge Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenzuführen. Das hat sich bewährt und die Viadrina ist zu einem lebendigen und viel beachteten Mitglied im Kreis der deutschen und europäischen Hochschulen herangewachsen.

---

Wizerunek Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Uniwersytet nad Odrą. Z prądem rzeki.

Słowo rzeka ma dla Viadriny ważne znaczenie. Po pierwsze, ze względu na położenie uniwersytetu nad rzeką. Odra znajduje się w bezpośredniej bliskości, Polska – sąsiedni kraj – również. Tak powstają bardzo ścisłe powiązania polsko-niemieckie i Viadrina pełni rolę uniwersytetu polsko-niemieckiego, a tym samym europejskiego.

Od czasu nowego założenia w 1991 roku Viadrina postępuje konsekwentnie ze swoją koncepcją inicjowania spotkań pomiędzy młodymi ludźmi z różnych części świata. Ta działalność znalazła uznanie i Viadrina uzyskała miano liczącej się uczelni na obszarze Niemiec i Europy.

---

Portrait: Borders as Intellectual Challenges

A university on the river – driven like a river's current.

The word river has a very special meaning for Viadrina. Firstly, this is due to the river on the banks of which the university lies. Just like neighboring Poland, the river is in our immediate area. This, in turn, has helped developed a close German-Polish connection; because of this, Viadrina is transforming itself into a German-Polish, European university.

Since its reestablishment in the year 1991, Viadrina has strictly adhered to its concept of bringing young people together from every corner of the world. This concept has proven to be successful: Viadrina has grown to become a lively, highly regarded member in the community of German and European universities.

Wzmianki 80:

Strony