Collegium Polonicum

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Europa-Universität Viadrina
  • Słubice, Polska
Dyscypliny:
Kulturoznawstwo, Ekonomia, Gender Studies, Historia, Nauki prawne, Lingwistyka, inne, Socjologia
Kontakt:
Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Polska
Telefon: +48-(0)95-7592-400
Faks: +48-(0)95-7592-455
colpol@cp.edu.pl
http://www.cp.edu.pl
Collegium Polonicum (CP) jest nową formą współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i dydaktyki. Collegium jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (UEV). Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W kontekście rozrastającej się Europy CP stanie się miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego kontynentu. Profil Collegium Polonicum jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. Oznacza to, że placówka oferuje kierunki studiów pod patronatem jednego lub obydwu uniwersytetów, kierunki studiów podyplomowych oraz zajęcia dydaktyczne będące ofertą uzupełniającą UEV względnie polskich uniwersytetów. --- Das Collegium Polonicum bildet eine neue Form grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Forschung und Lehre. Es ist eine gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV) und der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań (AMU). Seine Hauptaufgabe ist die wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Im Kontext eines sich erweiternden Europas wird es zu einer wissenschaftlichen Begegnungsstätte von Studierenden und Lehrenden aus ganz Europa. Das inhaltliche Profil des Collegium Polonicum orientiert sich an den Studiengängen und Forschungsprogrammen der EUV und der AMU. Bezogen auf die neue wissenschaftliche Einrichtung wären das Studiengänge, die unter der Verantwortung je einer oder beider Universitäten stehen, Aufbaustudiengänge und Lehrveranstaltungen, die ergänzend zum Studium an der EUV oder an polnischen Universitäten angeboten werden. --- Collegium Polonicum s a cross-border, academic institution which was jointly brought into being and is being maintained by the European University Viadrina and the Adam Mickiewicz University. Against the background of an expanding Europe, it will develop into an academic and cultural meeting place between Poland and Germany open to teachers and students from all over Europe. Its library contains an attractive collection of books, specific to major fields of study and is interesting for readers of the region. Through the Collegium Polonicum, Słubice (17.000 inhabitants), and Frankfurt-on-Oder (74.000 inhabitants), the German "Gateway to the East" will move even closer together.

Wzmianki 5: