Zakład Teatru i Widowisk / Instytut Kultury Polskiej – Uniwersytet Warszawski

  • Uniwersytet Warszawski
  • Warszawa, Polska
Dyscypliny:
Teatrologia i filmoznawstwo
Kontakt:
Zakład Teatru i Widowisk / Instytut Kultury Polskiej – Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Polska
Telefon: +48-(0)22-5520451
Faks: +48-(0)22-8287283
teatrikp.polon@uw.edu.pl
http://ikp.uw.edu.pl/zaklad-teatru-i-widowisk
Zakład Teatru i Widowisk zajmuje się badaniem widowisk kulturowych, w szczególności teatralnych. W widowiskach czy przedstawieniach kulturowych, będących zorganizowanymi wydarzeniami, przebiegającymi według określonych scenariuszy dramatycznych, takimi jak ceremoniały, zawody sportowe, widowiska kultowe, pochody karnawałowe, spektakle teatralne i taneczne, znajduje kulminację performatywność wszelkich działań społecznych. Widowiska kulturowe aktualizują mit spójności społeczeństwa i sankcjonują przekształcenia jego struktury – są samym życiem społecznym w jego największej intensywności, są samą kulturą pojętą jako całość w tym, co w niej najbardziej dynamiczne, najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia. Teatr jest w tym kontekście zawsze osadzony w życiu społecznym jako ważny rodzaj komentarza metaspołecznego, czyli historii, jaką każda społeczność samej sobie opowiada o sobie. Tak rozumiany teatr w kulturze oraz problematyka antropologii widowisk wyznacza główne obszary badawcze Zakładu.