Instytut Zachodni

  • IZ
  • Poznań, Polska
Dyscypliny:
Ekonomia, Historia, Politologia, Socjologia
Kontakt:
Instytut Zachodni
ul. Mostowa 27
61-854 Poznań
Polska
Telefon: +48 61 85 27 691
Faks: +48 61 85 24 905
izpozpl@iz.poznan.pl
http://www.iz.poznan.pl
Instytut Zachodni posiada bogatą, ponadsześćdziesięcioletnią tradycję naukową, którą wyraża hasło: Polska - Niemcy - Europa. Instytut realizuje badania poświęcone stosunkom międzynarodowym w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec oraz szeroko rozumianych relacji polsko-niemieckich. Instytut Zachodni łączy pracę stricte naukową z praktycznie zorientowaną działalnością ekspercką, jak również inicjatywami na rzecz szeroko pojętego kształcenia politycznego. Prace naukowe Instytutu Zachodniego cechuje interdyscyplinarne podejście do problemów badawczych oraz wielowymiarowy charakter badań. Duże znaczenie przypisywane jest do łączenia prac badawczych z wykorzystaniem ich wyników dla praktyki politycznej.

Wzmianki 5: