Pracownia Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
  • Warszawa, Polska
Dyscypliny:
Kulturoznawstwo, Teatrologia i filmoznawstwo
Kontakt:
Pracownia Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej
Szturmowa 4
02-678 Warszawa
Polska
marta.brzezinska@uw.edu.pl
http://ksi.uw.edu.pl/film

Próby badawcze, dotyczące kina krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Ukraina i Białoruś, kraje bałtyckie, bałkańskie, Czechy i Słowacja, Polska, Niemcy, Węgry, Rumunia), mają charakter dość rozproszony, tworzone są niejako okazjonalnie i raczej nigdy nie stanowią samodzielnego obszaru badań. W Pracowni Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej chcemy to zmienić i uczynić przedmiotem zainteresowania film w rozumieniu dość szerokim, włączającym także różne aspekty historii i teorii filmowej w krajach regionu. Perspektywa, którą przyjmujemy ma umożliwić pokazanie złożoności, odmienności i jednocześnie wspólnotowego charakteru kinematografii obszaru, wskazanie nieoczywistych aspektów filmowej produkcji, inspiracje i ważne tendencje. Pracownia ma charakter interdyscyplinarny i tworzy przestrzeń naukową dla badaczy z różnych ośrodków w Polsce.

Cele:

· badania w zakresie historii i teorii filmu na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej

· integracja środowiska naukowego zajmującego się filmem w regionie (rozproszonego, sytuującego się także poza strukturami czysto filmoznawczymi)

· współpraca między jednostkami uczelnianymi, towarzystwami naukowymi i instytucjami kultury celem popularyzacji wiedzy na temat filmu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej