Doktoranckie Koło Naukowe Teoretyków Literatury/Doctoral Students’ Research Group of Literary Theory

  • University of Wrocław
  • Wrocław, Polska
Dyscypliny:
Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Filozofia
Kontakt:
Doktoranckie Koło Naukowe Teoretyków Literatury/Doctoral Students’ Research Group of Literary Theory
Wrocław
Polska

Wzmianki 2: