Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster“

  • Stowarzyszenie „Trickster“
  • Wrocław, Polska
Dyscypliny:
Etnologia, Historia, Kulturoznawstwo, Szutka i historia sztuki, Literaturoznawstwo, Medioznawstwo i komunikacja społeczna, Filozofia, Socjologia, Teatrologia i filmoznawstwo, inne
Kontakt:
Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster“
ul. Bolesława Krzywoustego 105/14
51-166 Wrocław
Polska
Telefon: 885556193
stowarzyszenie@tricksterzy.pl
http://tricksterzy.pl/

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster" powstało we Wrocławiu w 2013 roku, a jego członkami są studenci i doktoranci różnych kierunków (m.in. filologii polskiej, kulturoznawstwa, etnologii, dziennikarstwa, historii itp.), zainteresowani interdyscyplinarnymi badaniami nad kulturą popularną zarówno w jej współczesnym, jak i historycznym aspekcie. Dzięki temu jego członkowie mogą zintensyfikować swoją dotychczasową aktywność badawczą i edukacyjną, prowadzoną m.in. w ramach Koła Naukowego Badaczy Popkultury „Trickster".

Do głównych celów stowarzyszenia należy prowadzenie wielostronnych, interdyscyplinarnych badań nad kulturą popularną oraz popularyzacja ich wyników. Zadania te „Trickster" realizuje, organizując konferencje, otwarte wykłady i sympozja oraz przygotowując publikacje naukowe i popularnonaukowe. Obok aktywności badawczej „Trickster" prowadzi również działalność związaną z edukacją popkulturową.