Ośrodek Badań nad Mediami

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Kraków, Polska
Dyscypliny:
Kulturoznawstwo, Medioznawstwo i komunikacja społeczna, inne
Kontakt:
Ośrodek Badań nad Mediami
Jęczmienna 9
31-268 Kraków
Polska
Telefon: 12 662-79-33
oies@up.krakow.pl
http://www.badania-media.up.krakow.pl

Ośrodek Badań nad Mediami prowadzi interdyscyplinarne studia badawcze nad tradycyjnymi i nowymi mediami oraz stanowi platformę spotkań i komunikacji między badaczami i praktykami z tego obszaru działań społecznych i naukowych.

Integruje krajowe i zagraniczne środowiska akademickie wokół zagadnień związanych z filmoznawstwem, medioznawstwem, socjologią, filozofią i psychologią mediów oraz dziennikarstwem i prasoznawstwem.

Prowadzone prace badawcze, konferencje naukowe i szkoleniowe oraz działalność wydawnicza i poradnictwo psychologiczne w zakresie uzależnień medialnych służy także lokalnemu środowisku, w którym funkcjonuje Ośrodek Badań nad Mediami. Przyjęta filozofia działania jest zgodna z ideą Uniwersytetu Otwartego, aktywnie współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym oraz świadomego swojej roli kulturotwórczej.

Działania te mają wspierać rozwój współpracy Ośrodka z instytucjami edukacyjnymi, medialnymi, społecznymi, tak by na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby związane z nabywaniem nowej wiedzy, ideą kształcenia ustawicznego oraz ciągłego rozwoju kompetencji wśród pracowników tychże instytucji.

Ośrodek Badań nad Mediami wpisuje się także w model organizacji uczącej się, która elastycznie reaguje na potrzeby społeczne w zakresie wiedzy medialnej, podnosząc kompetencje własnych pracowników oraz korzystając z umiejętności współpracujących z Ośrodkiem podmiotów zewnętrznych.

Wzmianki 2: