Steuerliche Gestaltungsoptionen mit hybriden Rechtsformen und Finanzierungen in Polen

Dieses Projekt setzt sich aus mehreren Aufsatzprojekten zusammen, die sich im Bereich der grenzüberschreitenden Unternehmensbesteuerung und Gestaltungsmöglichkeiten mit hybriden Rechtsformen (z.B. KGaA oder GmbH & atyp. StG) und Finanzierungen (z. B. Genussrechte oder Lizenzvereinbarungen) in Polen befassen. Derzeit läuft auf Basis des polnischen Unternehmensregisters eine empirische Untersuchung.

---

Niniejszy projekt zawiera wiele projektów badawczych, zajmujących się tematyką transgranicznego opodatkowania przedsiębiorstw oraz instrumentami optymalizacji podatkowej w kontekście hybrydowych form prawnych (np. KGaA lub GmbH & atyp. StG) i hybrydowego finansowania (np. prawo do udziału w zyskach lub umowy licencyjne) w Polsce. W chwili obecnej trwa empiryczna praca badawcza na podstawie polskiej ewidencji działalności gospodarczej.

Kontakt