23.03. do 24.03.2019 w Lublin, Polska

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

  • 23.03. do 24.03.2019
  • Język wydarzenia: Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 19.02.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Miejsce wydarzenia: Lublin
  • Rodzaj wydarzenia: Konferencja

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7200

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

23-24 marca 2019


➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
➡ wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.


Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
-obszar nauk przyrodniczych;
-obszar nauk ścisłych;
-obszar nauk technicznych;
-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
-obszar nauk humanistycznych;
-obszar nauk społecznych;
-obszar sztuki.


Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja odbywa się w turach:
I tura potrwa do 18 października 2018
II tura potrwa do 24 stycznia 2019
III tura potrwa do 19 lutego 2019


Kontakt:
kontakt@konferencja-tygiel.pl
tel. +48 733 933 416

Kontakt