29.10.2019 w Słubice, Polska

Wykład dr Arkadiusza Kalina: „Mit Ziem Odzyskanych w kontekście postkolonialnym. Przypadek Ziemi Lubuskiej”

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7960

Collegium Polonicum w Słubicach serdecznie zaprasza 29 października o godzinie 12.00 na wykład „Mit Ziem Odzyskanych w kontekście postkolonialnym. Przypadek Ziemi Lubuskiej", który wygłosi dr Arkadiusz Kalin.

Arkadiusz Kalin – adiunkt Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, członek Pracowni Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza działającej w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień teorii i historii literatury XX wieku oraz najnowszej, a także wybranych problemów kultury współczesnej, m.in. dotyczących problematyki pogranicza zachodniego. Problematyka kulturowo-literacka mitu Ziem Odzyskanych stała się tematem badawczym w ramach projektu habilitacyjnego.

WPROWADZENIE DO WYKŁADU

W trakcie wykładu chciałbym przedstawić postkolonialną wizję mitu politycznego Ziem Odzyskanych, skupiając się na aspekcie kulturowego kolonializmu sięgającego swymi korzeniami dziewiętnastowiecznych dyskursów „niemieckiego Wschodu" i Drang nach Osten – fundujących obustronną figurę barbarzyńcy. Mit Ziem Odzyskanych oparty został na jeszcze przedwojennych ideach nacjonalistycznych, stanowił reakcję zarówno na niemiecki kolonializm, jak i uzasadniał legitymizację posiadania polskich wojennych zachodnich zdobyczy terytorialnych. Mitologia „odzyskania" wymagała tworzenia na nowych ziemiach „tradycji wynalezionych" (E. Hobsbawm) i działań z zakresu geografii wyobrażonej (E. W. Said), czego doskonałym przykładem jest kreacja regionu nazwanego po wojnie Ziemią Lubuską. W tych praktykach ważną rolę odgrywała literatura, która służyła uzasadnieniu propagandowych tez, ale też podważała kolonialne założenia powojennego mitu oficjalnie obowiązującego w Polsce do antykomunistycznego przełomu 1989 r.

Kontakt