10.05. do 11.05.2019 w Jena, Niemcy

Warsztaty doktoranckie „Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze“ Centrum im. Aleksandra Brücknera

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7541

Zapraszamy doktorantów i doktorantki, studentów i studentki ze wszystkich dyscyplin naukowych (historia, językoznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo, ekonomia etc.) do wzięcia udziału w otwartych polonoznawczych warsztatach doktoranckich w Jenie.

Tegoroczne warsztaty Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera (Halle/Jena) organizowane są przez doktorantów językoznawstwa i historii z Jeny. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do spotkania i wymiany myśli dla zajmujących się tematami związanymi z Polską (także w perspektywie porównawczej). Zapraszamy wszystkich chcących przedstawić i przedyskutować swoje projekty w interdyscyplinarnym gronie.

Podczas dwudniowych obrad, oprócz prezentacji projektów, chcielibyśmy wspólnie porozmawiać o dwóch-trzech tekstach z różnych dyscyplin naukowych. Teksty zostaną przesłane uczestnikom przed rozpoczęciem warsztatów.

Koszty podróży i noclegu dla części uczestników zostaną pokryte przez Centrum im. Aleksandra Brücknera. Językami warsztatów będą niemiecki, angielski i polski.

Doktorantki i doktoranci, zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, proszeni są o nadesłanie szkicu projektu (temat, pytania/tezy, metody - max. 400 słów) do 31 marca na adres: jakub.szumski@uni-jena.de (Jakub Szumski) lub ivan.levin@uni-jena.de (Ivan Levin).

Kontakt

Jakub Szumski