01.12. do 05.12.2019 w Krzyżowa, Polska

Seminarium „Przestrzenie konfliktu. Przestrzenie dialogu” - Krzyżowa, 1-5.12.2019

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7875

Jak reagować na polaryzację i konflikty pamięci? Jak tworzyć przestrzeń dyskusji na kwestie, które nas różnią?

Zapraszamy na seminarium „Przestrzenie konfliktu. Przestrzenie dialogu" w Krzyżowej

Co?

W ramach seminarium uczestnicy zapoznają się z najnowszą refleksją metodologiczną oraz dobrymi praktykami dla wspierania porozumienia oraz inicjowania trwałego, konstruktywnego dialogu, jak również z dorobkiem ekspertów zajmujących się badaniem polityki historycznej oraz instytucjonalizacji przeszłości i jej instrumentalizacji.

W czasie seminarium będzie można:

 • pogłębić wiedzę o najnowszej refleksji metodologicznej oraz dobrych praktykach przeciwdziałania polaryzacji i budowania kultury dialogu, takich jak:
  • Polarization Frameworks
  • Szkoły dialogu (De Vreedzame School)
  • agonistyczna koncepcja pamięci historycznej
  • Betzavta,
  • Circle Keeper
 • pogłębić refleksję nad własną postawą w sytuacjach konfliktowych,
 • pogłębić refleksję nad metodami edukacji historycznej z heterogenicznymi grupami młodzieży o podłożu migracyjnym.

Dlaczego?

Wydarzenia zachodzące w Polsce, Niemczech, jak i w wielu innych krajach europejskich, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, to często narastające w społeczeństwach tendencje skrajne, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy. Prowadzi to do prób nie tylko zbudowania opozycji z osobami spoza danej wspólnoty – ale nawet do wykluczenia z niej osób, które nie wpisują się w wyobrażony model. To wszystko prowadzi do rosnącej polaryzacji społeczeństw. Czy chcemy żyć w świecie, który nie oferuje nam stabilności i bezpieczeństwa?

W jaki sposób?

Nasze podejście metodologiczne obejmuje wykłady teoretyczne doświadczonych ekspertów, warsztaty pozwalające na praktyczne zastosowanie pozwanych metod, dyskusje, przedstawienie przykładów dobrych praktyk i inne.

Gdzie?

Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7 (56 km od Wrocławia, 9 km od Świdnicy), Polska

Kiedy?

1-5 grudnia 2019 r.

Dla kogo?

Zapraszamy edukatorów, pracowników młodzieżowych, wychowawców, pracowników miejsc pamięci, pracowników pedagogicznych muzeów historycznych, działaczy i innych multiplikatorów z Polski i Niemiec.

Koszt?

Opłata, która obejmuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i uczestnictwo w pełnym programie merytorycznym wynosi 100 zł za osobę.

Jak się zgłosić?

Nie później niż do 15 października 2019 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2m0ySpp

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:
Tomaszem Skoniecznym, tomasz.skonieczny@krzyzowa.org.pl.

Kontakt

Tomasz Skonieczny