05.10. do 07.10.2018 w Krzyżowa, Polska

||REKRUTACJA|| Seminarium „1918-2018. Sto lat po Wielkiej Wojnie. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego”

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7149

Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Kreisau Initiative e.V. oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają nauczycieli i edukatorów z Polski i Niemiec do udziału w seminarium „1918-2018. Sto lat po Wielkiej Wojnie. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego", które odbędzie się w dniach 5-7 X 2018 r. w Krzyżowej.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń z pracy z młodzieżą oraz współpraca przy tworzeniu wskazówek metodycznych do materiałów edukacyjnych, które pomogą prowadzić zajęcia na temat historii, edukacji obywatelskiej i edukacji w miejscach pamięci.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz wykładach poświęconych historii Europy po 1918 roku, polskiej i niemieckiej edukacji historycznej oraz pracy polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej.

Wnioski i propozycje zgłoszone przez uczestników seminarium staną się podstawą do przygotowania scenariusza lekcji oraz sformułowania wskazówek metodycznych, które zostaną wydane w formie teki edukacyjnej, udostępnianej w postaci pliku PDF (na wzór materiałów dostępnych pod adresem http://www.krzyzowa.org.pl/pl/materialy-edukacyjne).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, dr. Tomaszem Skoniecznym, pod adresem mailowym tomasz.skonieczny@krzyzowa.org.pl.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg i pełne wyżywienie.

Projekt realizowany w ramach programu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość", finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Kontakt

Tomasz Skonieczny