08.12.2017 w Lublin, Polska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja w przestrzeni publicznej”

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/6232

Z problemem informacji, informowania i informatyzacji wiąże się szerokie spektrum zagadnień, które zwłaszcza we współczesnym świecie nabrały szczególnego znaczenia i stąd zrodziła się idea naukowych poszukiwań, dociekań, konstatacji i zintegrowania środowiska badaczy różnych dyscyplin wokół zagadnienia szeroko pojmowanej informacji.

Koncepcja Konferencji zakłada przeanalizowanie problemu informacji w wymiarze przestrzeni publicznej, przy założeniu jej uniwersalistycznego znaczenia i o charakterze dobra publicznego, także jej otwartości, ekspansywności i labilności. Wszechobecność i status informacji we współczesności skłania do przeprowadzenia wielowątkowej i interdyscyplinarnej naukowej debaty w kontekście indywidualnym, komunikacyjnym i technologicznym. Wiarygodna i rzetelna informacja oraz konstruowany przez nią przekaz stają się warunkiem funkcjonowania w pełni demokratycznej i otwartej sfery publicznej, jednocześnie nieodzownym wyznacznikiem rzeczywistości „informacyjnej" stają się tzw. fake newsy oraz zjawisko post-prawdy.

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja odbywa się w turach: II tura potrwa do 12 października 2017 r., a III tura do 14 listopada 2017 r.

http://www.konferencja-informacja.pl

https://www.facebook.com/Konferencja-Informacja-w-przestrzeni-publicznej-114609802570552

Kontakt

Beata A. Nowak
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin