18.10. do 19.10.2018 w Wrocław, Polska

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

  • 18.10. do 19.10.2018
  • Język wydarzenia: Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 28.02.2018
  • Zakład Języka Niemieckiego Instytut Filologii Germańskiej Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce wydarzenia: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski, Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/6640

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym projekcie naukowym, którego celem jest między innymi odkłamanie po części potocznych, ale także czasami pojawiających się w dyskursie naukowym mniemań dotyczących retoryki, jej natury, zadań i metod. Zamierzamy podjąć próbę określenia i opisania stref komunikacji, w których obecność retoryki jest oczywista, nieoczywista czy zaledwie przeczuwana. Rozważymy zasadność stwierdzenia, że sztuka retoryczna i teoria komunikacji, które badają i opisują naturalne zasady tworzenia relacji międzyludzkich, wzajemnie się warunkują, że istnieje między nimi szczególny, naturalny związek oparty na założeniu intencjonalności działań człowieka jako twórcy kultury i struktur społecznych. Zastanowimy się nad możliwościami wykorzystania narzędzi perswazyjnych sztuki retorycznej, którymi dysponujemy w sposób świadomy lub nieświadomy a także zgodny lub sprzeczny z zasadami opisanymi przez mistrzów ars rhetorica. Pragniemy wykazać aktualność i żywotność retoryki wynikającą z jej zakorzenienie w naturze człowieka, istoty świadomie kształtującej warunki swojej egzystencji. Nasza konferencja pomyślana jest jako okazja do rozmowy między reprezentantami różnych specjalności naukowych. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania śladów żywej obecności ciągle młodej i atrakcyjnej Królowej Sztuk.

Proponowane zakresy tematyczne:

  • granice wolności słowa, środki perswazji i ich wpływ na rzeczywistość
  • komunikacja perswazyjna i jej ujęcie w różnych paradygmatach humanistyki
  • prozodia w retoryce
  • metafora – funkcja retoryczna i ontologiczna

Opłata konferencyjna: 350 zł

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bankiet, a także publikację pokonferencyjną. Opłata nie obejmuje kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania podczas konferencji.

Abstrakty wystąpień prosimy zgłaszać do dnia 28.02.2018 r. poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Link do formularza:

https://goo.gl/forms/TtBGbObSrkLI7Jfv2

Dane kontaktowe:

konferencja.retoryka2018@gmail.com

Zapraszamy do udziału w konferencji!


W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

dr hab. Artur Tworek

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr

dr Sławomir Torbus

dr Małgorzata Zadka

Kontakt

Marcelina Kałasznik