14.06.2018 w Berlin, Niemcy

Konferencja naukowa "Migranci z Polski w Niemczech - aspekty kulturowe"

  • 14.06.2018
  • Początek o: 11.00
  • Język wydarzenia: Niemiecki, Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 20.05.2018
  • Deutsches Polen-Institut, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
  • Miejsce wydarzenia: Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, Mohrenstraße 60, 10117 Berlin
  • Rodzaj wydarzenia: Konferencja
  • Pobierz program konferencji

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/6955

Konferencja podsumowuje projekt badawczy pt. Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe, którego zasadniczym celem było uzyskanie szerokiego obrazu uczestnictwa w kulturze osób polskiego pochodzenia oraz osób identyfikujących się z polską kulturą mieszkających w Niemczech. Problematyka badawcza projektu może zostać opisana w dwóch podstawowych obszarach: diagnoza uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski mieszkających w Niemczech oraz diagnoza obecności kultury polskiej w niemieckiej sferze publicznej. Zastosowane podejście badawcze opiera się na wykorzystaniu zarówno metod analizy danych zastanych, jak i badań terenowych. Uwzględnienie technik z obszaru metod jakościowych i ilościowych badań społecznych pozwoliło na uzyskanie wieloaspektowego obrazu badanych zjawisk kulturowych. Ze względu na nieprowadzenie dotychczas pogłębionych analiz w obszarze obejmującym zakres prezentowanego projektu można określić go mianem nowatorskiego w skali współczesnej migrantologii. Przedsięwzięcie było realizowane przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i Deutsches Polen-Institut, Darmstadt w latach 2016-2018 przy wsparciu PolskoNiemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Program

Kontakt

Witold Nowak