27.10.2017 w Lublin, Polska

Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/6060

Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Filozoficzne aspekty literatury" jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

Konferencja ma profil humanistyczny. Do udziału zapraszamy studentów,
doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także
przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania
dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.

Proponowany zakres zagadnień:

• literatura jako forma filozoficznej refleksji;
• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy (narzędzia
literatury, narzędzia filozofii);
• „prawdziwość" dzieła literackiego;
• metafizyczność w literaturze;
• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;
• inspiracje filozofią w literaturze;
• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;
• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;
• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń,
powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;
• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;
• wizje historiozoficzne w literaturze
• etos poety/pisarza, etos filozofa

Kontakt

Beata A. Nowak
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin