24.11.2017 w Lublin, Polska

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/6061

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED – „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Ponadto celem Konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Kontakt

Beata A. Nowak
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin