24.01.2020 w Lublin, Polska

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

  • 24.01.2020
  • Język wydarzenia: Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 18.12.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Miejsce wydarzenia: Lublin
  • Rodzaj wydarzenia: Konferencja

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7823

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji


Lublin, 25 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo!
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi aspektami dotyczącymi polityki migracyjnej oraz jej wpływem na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Celem wydarzenia jest określenie zjawisk, przedstawienie aktualnych badań oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych pojęć.

Wśród zagadnień podejmowanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi omówienie historii migracji XX i XXI wieku oraz jej przyczyn z perspektywy ekonomicznej, społecznej oraz bezpieczeństwa; wyboru ścieżek oraz szlaków migracyjnych w Europie i na świecie; integracji bądź izolacji imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej.
Migracje to zjawiska oddziałujące na społeczeństwo przyjmujące oraz jego kulturę (ksenofobia, stereotypy i uprzedzenia, rasizm kulturowy, doświadczanie wielokulturowości). Celem konferencji jest również zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa oraz opracowanie polityki socjalnej i zdrowotnej. Ważną kwestią pod względem prawnym jest określenie kompetencji organizacji międzynarodowych oraz regionalnych działających w obszarze polityki migracyjnej m.in. dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z napływem imigrantów. Z perspektywy socjologicznej istotne jest narastające zjawisko drenażu mózgów oraz jego ekonomiczne konsekwencje.

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:
• migracje w prawie międzynarodowym oraz lokalnym,
• polityka zdrowotna i aspekty bezpieczeństwa,
• ekonomiczne efekty migracji,
• antropologiczne i socjologiczne przyczyny migracji,
• kulturowy wymiar migracji.


Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Zapraszamy do udziału w Konferencji demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, ekonomistów oraz przedstawicieli służby zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi pracami na temat migracji.

Rejestracja trwa do:
I tura do 29 października 2019 r.
II tura do 21 listopada 2019 r.
III tura do 18 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-migracje.pl/
https://www.facebook.com/konferencja.migracje/

Kontakt:
kontakt@konferencja-migracje.pl
+48 733 933 416

Kontakt