06.12.2019 w Lublin, Polska

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib „Żywność i żywienie - przegląd i badania”

  • 06.12.2019
  • Język wydarzenia: Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 15.11.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Miejsce wydarzenia: Lublin
  • Rodzaj wydarzenia: Konferencja

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7696

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib „Żywność i żywienie - przegląd i badania"
Lublin, 6 grudnia 2019 r.

Celem Konferencji jest przegląd najnowszych doniesień naukowych i badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Zapewnienie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz dbałość o prawidłowe odżywianie, stanowi wyzwanie zarówno dla jej producentów, jak i dla naukowców.

W dobie intensywnego wzrostu populacji i jednocześnie coraz powszechniejszego problemu ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, tematyka żywności i żywienia kształtuje się na jedną z głównych dziedzin będących wyzwaniem dla środowiska naukowego w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją i przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji.

Z punktu widzenia nauki istotną problematykę stanowi dbałość o dostarczanie do organizmu prawidłowej ilości poszczególnych składników odżywczych, których poziom uzależniony jest m.in. od wieku i trybu życia danej osoby. W gronie ekspertów będziemy dyskutować o diecie współczesnego człowieka oraz jej wpływie na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych.


Zagadnienia tematyczne:
- produkcja żywności – technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową
- metody przetwarzania i obróbki żywności
- innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności
- zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)
- metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności
- składniki biologicznie czynne w żywności
- żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna)
- specyfika żywienia na każdym etapie życia
- choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem
- marketing produktów spożywczych i racjonalne zakupy


I tura rejestracji trwa do 12 lipca 2019 r.
II tura rejestracji trwa do 8 października 2019 r.
III tura rejestracji trwa do 15 listopada 2019 r.


Więcej informacji na stronie:
http://www.nutricib.pl/


Kontakt:
kontakt@nutricib.pl
+48 733 933 416

Kontakt