24.04.2021 w Lublin (online), Polska

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie” (online)

  • 24.04.2021
  • Język wydarzenia: Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 15.04.2021
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Miejsce wydarzenia: platforma online MyOwnConference
  • Rodzaj wydarzenia: Konferencja

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/9220

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura we współczesnym świecie" (online)24 kwietnia 2021 rokuBadacze kultury zgodnie uznają, że pojęcie kultura to wieloznaczny termin pochodzący od łacińskiego słowa „cultura agri", czyli uprawa roli. W miarę upływu czasu interpretacje tego pojęcia przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki spowodowały, że kultura nabrała wielorakiego znaczenia. Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom.Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, a także przypomni, jak dawniej definiowano kulturę.Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń i refleksji.Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
Terminy• do 15 kwietnia 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 16 kwietnia 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 24 kwietnia 2021 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura we współczesnym świecie",
• od 26 kwietnia 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 4 maja 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.Kontaktkultura@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 083
https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL
https://fundacja-tygiel.pl/kultura/

Kontakt