15.11.2019 w Lublin, Polska

II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita”

  • 15.11.2019
  • Język wydarzenia: Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 22.10.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Miejsce wydarzenia: Lublin
  • Rodzaj wydarzenia: Konferencja

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7694

II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita"

• do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– kognitywistów, psychologów, biologów, pasjonatów logiki i epistemologii, antropologów, humanistów i innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych,
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości,
• możliwość prezentacji własnych badań i rozważań poprzez wystąpienia ustne lub/i udział w dyskusji,
• możliwość publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Procesy poznawcze, procesy podejmowania decyzji, przebieg procesu myślenia, sztuczna inteligencja, czy też komunikacja od zawsze stanowiły interdyscyplinarne wyzwanie naukowe. Wzmożona aktywność pasjonatów nauk kognitywnych oraz wzrost zainteresowania naukami o poznaniu skłoniły nas do organizacji Konferencji, która będzie podejmowała tematykę z zakresu kognitywistyki. Szeroko omawiane badania kognitywne odnoszące się do pojęcia poznania: czym jest, jak działa i do czego służy, zachęcają do przeprowadzenia głębszych analiz przez przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, między innymi psychologów, biologów czy filozofów. Wierzymy, że to wydarzenie spełni stawiane przed nim oczekiwania i tym samym przyczyni się do uzyskania odpowiedzi na nurtujące i trudne pytania.

Celem Wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk kognitywnych, neurobiologii, neuropsychologii, sztucznej inteligencji, logiki i filozofii umysłu, prezentacja wyników badań oraz integracja środowiska naukowego i promocja wiedzy. Rozwój tej dziedziny nauki budzi wiele pytań wśród społeczeństwa, ale również skłania do pochylenia się nad problematyką, prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pasjonatów tematyki, którzy chcą zaprezentować własne wyniki badań uzyskane w ramach prac dyplomowych, doktorskich i przeglądowych. Podczas wydarzenia będziemy poruszać się wokół zagadnień z obszaru neuronauk, psychologii poznawczej, filozofii umysłu i języka, neuropsychologii oraz sztucznej inteligencji.

I tura rejestracji trwa do 9 lipca 2019 r.
II tura rejestracji trwa do 4 października 2019 r.
III tura rejestracji trwa do 22 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.cerebrumcognita.pl/

Kontakt:
kontakt@cerebrumcognita.pl
+48 733 933 416

Kontakt