30.03. do 31.03.2017 w Kraków, Polska

II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA JĘZYK A MEDIA. ZJAWISKA JĘZYKOWE I KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH

  • 30.03. do 31.03.2017
  • Początek o: 9.30
  • Język wydarzenia: Angielski, Polski
  • Ostateczny termin zgloszeń: 06.02.2017
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Pobierz program konferencji

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/5097

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach, która odbędzie się w dniach 30 – 31 marca 2017 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wzorem poprzedniej edycji, naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, antropologów.

Interesuje nas szerokie ujęcie badawcze języka i komunikacji w mediach oraz analiza ich wszelkich przejawów zarówno w sferze teoretyczno-metodologicznej, jak i badań konkretnych przypadków.

W ramach konferencji pragniemy objąć refleksją m.in. następujące zagadnienia:

1.Współczesne obszary dyskursu medialnego.

2.Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów.

3.Komunikacja i retoryka polityczna w mediach.

4.Medialne obrazy świata.

5.Polszczyzna w Internecie. Frazeologia w nowych mediach.

6.Media jako praktyki społeczne. Użytkowanie a/i kompetencje medialne.

7.Nowa komunikacja: social media, blogosfera, Facebook, Twitter, itp.

8.Public relations i ich przejawy językowe w przestrzeni medialnej.

Kontakt

Agnieszka Walecka-Rynduch