24.03. do 29.03.2018 w Krzyżowa, Polska

„Get involved!” - seria modułów szkoleniowych dla osób zainteresowanych dołączeniem do bazy trenerów.

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/6777

„Get involved!" to seria modułów szkoleniowych dla osób zainteresowanych dołączeniem do bazy trenerów trzech międzynarodowych organizacji: stowarzyszenia Kreisau-Initiative (Niemcy), Fundacji „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Polska) oraz stowarzyszenia Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań. Instytucje te specjalizują się w prowadzeniu projektów międzynarodowych, których główną grupą docelową jest młodzież. Oferta tego projektu szkoleniowego skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w zakresie koordynowania, prowadzenia oraz tłumaczenia projektów międzynarodowych.

Projekt „Get involved!" składa się z dziesięciu modułów (szkolenie podstawowe, 8 modułów specjalistycznych, spotkanie podsumowujące). Zgłoszenie do udziału w projekcie zakłada obowiązkową obecność na szkoleniu podstawowym, przynajmniej jednym module specjalistycznym oraz na spotkaniu podsumowującym. Rozpiskę konkretnych modułów wraz z datami znajdą Państwo na dole tego tekstu.

Podczas szkolenia podstawowego poruszane będą następujące zagadnienia: podstawowa wiedza nt. międzynarodowych spotkań młodzieży (cele spotkań, struktura, fazy dynamiki grupowej), charakterystyka grup docelowych, podstawy edukacji pozaformalnej, podstawy metodyczne: aspekt poznawania się i integracji grupy, wielojęzyczność podczas projektów, dawanie feedbacku, przeprowadzanie ewaluacji projektów, historia Krzyżowej.

Moduły specjalistyczne służą zdobyciu wyspecjalizowanej wiedzy i kompetencji w różnych dziedzinach wedle zainteresowań przyszłych/aktualnych trenerów. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać sobie jeden lub nawet kilka modułów w tematyce, w której będzie chciał się doszkolić. Do uczestnictwa w tych modułach będą również zaproszeni trenerzy, pośrednicy językowi (tłumacze) i koordynatorzy projektów, którzy współpracują z partnerami projektu już od dłuższego czasu.

Ponadto na zakończenie projektu zaplanowane jest tzw. spotkanie podsumowujące, podczas którego spotkają się nowi i bardziej doświadczeni trenerzy. W ten sposób powstanie przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie prowadzania międzynarodowych projektów młodzieży. Po zakończeniu udziału w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń.

W celu zebrania doświadczeń w kontekście przyszłej pracy trenerskiej w trakcie trwania projektu „Get involved!" będzie istniała możliwość odbycia hospitacji podczas projektów międzynarodowych.

W ramach projektu zaplanowano następujące moduły:

MODUŁ I Szkolenie podstawowe (obowiązkowe)

  • 24.-29.03.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

Moduły specjalistyczne:

MODUŁ II: Inkluzja i metody edukacji inkluzywnej (tzw. pedagogika włączająca)

  • 19.-22.04.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ III: Promocja zagadnień partycypacji i demokracji w projektach międzynarodowych

  • 7.-10.05.2018 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

MODUŁ IV: Metody pracy antydyskryminacyjnej

  • 27.-30.08.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ V: Edukacja globalna

  • 27.-30.10.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ VI: Metoda BETZAVTA – nauczanie o demokracji, tolerancji i prawach człowieka

  • 19.-22.11.2018 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

MODUŁ VII: Kształcenie zawodowe młodzieży podczas międzynarodowych spotkań młodzieży

  • 13.-16.12.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ VIII: Różne perspektywy narracji historycznej

  • 24.-27.01.2019 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ IX: Komunikacja i język w międzynarodowych projektach edukacyjnych

  • 21.-24.02.2019 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

MODUŁ X Spotkanie podsumowujące (obowiązkowe)

  • 28.-31.03.2019 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

Kwestie językowe: szkolenie podstawowe i spotkanie podsumowujące będą prowadzone po niemiecku i po polsku (tłumaczenie konsekutywne). Istnieje również możliwość prowadzenia niektórych modułów specjalistycznych w j. angielskim (będzie to ustalane po zbadaniu potrzeb uczestników i ich kompetencji językowych).

Kwestie finansowe: uczestnictwo we wszystkich szkoleniach i modułach jest bezpłatne. Dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ pokryte zostaną koszty zakwaterowania i wyżywienia. Po wymianie informacji zwrócone zostaną również koszty dojazdu do Krzyżowej lub Trebnitz- w zależności, gdzie dany moduł będzie się odbywał.

Partnerzy projektu:

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia na: http://bit.ly/2olCBMt

Osoba do kontaktu:

Paulina Jaskulska
jaskulska@kreisau.de
Tel. +49 (30) 53 83 63 65

Projekt „Get involved" jest finansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+.

Termin zgłoszeń: do 4.03.2018 r.

Kontakt

Paulina Jaskulska