21.02. do 27.02.2019 w Krzyżowa, Polska

Edukacja w miejscach pamięci: polsko-niemiecko-francuskie szkolenie "smART history"

Link do tego wpisu: https://www.pol-int.org/pl/node/7406

"smART history". Polsko – niemiecki i niemiecko - francuski proces pojednania jako wyjście do międzykulturowej pracy z młodzieżą z użyciem technik teatralnych.

Cel: Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają różne modele edukacji historycznej i obywatelskiej w kontekście międzykulturowym oraz będą mogły wypróbować kreatywne metody pracy z młodzieżą z wykorzystaniem technik teatralnych.

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy/ek, multiplikatorów/ek, liderów/ek młodzieżowych, nauczycieli/ek (po 7 osób z Polski, Niemiec i Francji), które są aktywne w obszarze pracy edukacyjnej z młodzieżą.

Tematy i metody: Metodyka szkolenia będzie zróżnicowana: poza impulsami teoretycznymi, będzie wiele możliwości praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i wypróbowania metod w międzykulturowej grupie. Szczególnie będą poruszane następujące tematy:

  • różne modele pracy pedagogicznej w ramach edukacji historycznej i obywatelskiej,
  • metoda entangled history i międzykulturowa perspektywa na historię,
  • procesy pojednania polsko niemieckiego i niemiecko francuskiego,
    uczenie się międzykulturowe i metody edukacji międzykulturowej w projektach dotyczących historii,
  • kreatywne i innowacyjne metody pracy oparte na teatrze w edukacji historyczno-politycznej.

Opłata za uczestnictwo obejmuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i uczestnictwo w całym programie merytorycznym i wynosi 30 euro. Możliwy częściowy zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia: do 07.02.2019 poprzez formularz https://goo.gl/forms/oeqCJq0TiyT8OgfN2

Szkolenie jest częścią cyklu - kolejna część odbędzie się w 2019 r. we Francji.

Osoba kontaktowa:
Anna Kudarewska
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
tel: 0048 74 85 00 112
e-mail: anna.kudarewska@krzyzowa.org.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus + oraz przez PNWM

Kontakt

Anna Kudarewska