Konkurs na pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa

Do 15 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach 2015-2016. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu przyznana zostanie jedna nagroda główna w kategorii prac licencjackich oraz jedna nagroda w kategorii prac magisterskich. Organizatorzy mogą także przyznać wyróżnienie dla każdego rodzaju prac.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Kontakt