Konkurs na najlepszą pracę magisterską z obszarów ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, Polska
  • Termin składania podań: wtorek, październik 31, 2017
  • Nauki prawne

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do udziału w

Konkursie na najlepszą pracę magisterską z obszarów - ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów

Na zgłoszenia Urząd czeka do 31 października 2017 r. do godz. 16.15 (decyduje data wpływu).

  • Co można wygrać?

Zdobywca I miejsca otrzyma:

- 5 tys. zł;

- możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w centrali Urzędu lub jednej z delegatur – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub we Wrocławiu;

- możliwość opublikowania pracy w formie drukowanej lub umieszczenia jej na stronie internetowej UOKiK.

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przyznawana jest nagroda finansowa - odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych.

  • Jakie prace można nadsyłać?

Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących zagadnień:

- w zakresie ochrony konkurencji - praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej;

- w zakresie ochrony konsumentów - prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

  • Kto może wziąć udział?

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę, ocenioną na co najmniej bardzo dobry, w terminie od 16 października 2016 roku do 15 października 2017 roku.

  • Co trzeba zrobić, by wziąć udział?

W tym celu należy do 31 października 2017 roku dostarczyć zgłoszenie do siedziby UOKiK. Obejmuje ono:

- formularz,

- jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie,

- jednostronne streszczenie określające cel pracy, jej główne założenia i wnioski

oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni potwierdzające termin obrony
i temat pracy.

Regulaminy i wymagane formularze dostępne są na stronie UOKiK https://www.uokik.gov.pl/konkurs_dla_studentow.php

DOKTORANCIE, TY TEŻ MOŻESZ WYGRAĆ!

Zachęcamy przyszłych i obecnych autorów prac doktorskich do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji i na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konsumentów. Dysertacje obronione w terminie od 16 października 2015 roku do 15 października 2018 r. można składać do UOKiK do 31 października 2018 r.

Kontakt

Magdalena Trusińska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa