Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wersja z dn. 24 stycznia 2022 r.

Platforma naukowa Polonoznawstwo Interdyscyplinarnie (dalej: Pol-Int) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnością dostęp do strony. Stale poprawiamy użyteczność dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności w tworzeniu naszych treści.

Deklaracja dostępności odnosi się do strony www.pol-int.org.

Zespół Pol-Int dokłada starań, aby platforma spełniała warunki dostępności zgodnie z brandenburską ustawą o równych szansach dla osób niepełnosprawnych (BbgBGG) oraz brandenburskim rozporządzeniem o technologii informacyjnej bez barier (BbgBITV) w połączeniu z rozporządzeniem o technologii informacyjnej bez barier (BITV 2.0).

Podstawą dostępności są obowiązujące na całym świecie wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) na poziomie zgodności AA oraz europejska norma EN 301 549, wersja 3.1.1. W przypadku dokumentów PDF przestrzegany jest również międzynarodowy standard PDF/UA.

Wysiłki na rzecz wspierania dostępności

Pol-Int podejmuje następujące działania w celu zapewnienia dostępności:

 • Dostępność jest częścią naszej codziennej pracy.
 • Dostępność jest zintegrowana z naszymi praktykami zamówień publicznych.
 • Pracownicy/ce przechodzą regularne szkolenia z tematyki dostępności.

Status zgodności

Aktualny standard dostępności strony internetowej:

WCAG 2.0 Poziom AA

Aktualny status zgodności treści:

Częściowo zgodne: niektóre treści nie są w pełni zgodne ze standardem dostępności.

Zidentyfikowane problemy z dostępnością

Pomimo naszych najlepszych starań, użytkownicy/czki mogą napotkać pewne bariery w korzystaniu z platformy. Poniżej znajduje się lista znanych problemów z dostępnością. W razie zauważenia problemu, który nie figuruje na liście, prosimy o kontakt.

Filmy:

Nasze filmy nie posiadają obecnie napisów.

Pliki audio:

Nie wszystkie pliki audio mają transkrypcje.

Dokumenty PDF:

Nie wszystkie dokumenty PDF są zgodne z wymogami dostępności.

Prosty język:

Strona nie posiada wersji napisanej „prostym językiem”.

Zgodność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Ta strona została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z następującymi przeglądarkami:

 • Microsoft Edge w wersji wyższej niż 16 (bez wspierania starszych wersji).
 • Firefox w wersji wyższej niż 60
 • Wersje Chrome wyższe niż 60
 • (macOS) Safari w wersji wyższej niż 12, (iOS) Safari/mobile w wersji wyższej niż 12.

Ta strona została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z następującymi technologiami wspierającymi:

 • Popularne czytniki ekranu (takie jak JAWS lub NVDA).

Technologie

Następujące technologie są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania platformy:

Uwaga: Proszę zaznaczyć i/lub dodać wszystkie technologie, na których opiera się strona, aby działała zgodnie z oczekiwaniami.[AP1] 

 • HTML
 • WAI_ARIA
 • CSS
 • Javascript

Metody oceny

Zespół Pol-Int ocenił dostępność tej strony internetowej za pomocą następujących metod:

 • strona została oceniona wewnątrz organizacji,
 • strona została oceniona przez firmę, która ją zaprojektowała i wdrożyła.

Kontakt

Jesteśmy otwarci na uwagi na temat dostępności naszej platformy. Prosimy o kontakt w jeden z następujących sposobów:

Telefon: +49 335 5534 2638
E-Mail: info@pol-int.org

Adres:

Uniwersytet Europejski Viadrina
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce
Naukowa Platforma Polonoznawstwo Interdyscyplinarnie
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

Na zgłoszone uwagi postaramy się odpowiedzieć w przeciągu 10 dni roboczych.

Postępowanie egzekucyjne

Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani rozpatrzeniem Państwa wniosku lub nie otrzymają Państwo odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych od podanej wyżej możliwości kontaktu, mogą Państwo złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu ds. Egzekwowania Prawa kraju związkowego Brandenburgii, działającego przy Ministerstwie Spraw Socjalnych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Brandenburgii - pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, o sprawdzenie przepisów i środków wymienionych w deklaracji dostępności. Organ wykonawczy sprawdza zgodność wniosku z prawem pod względem merytorycznym, a w pojedynczych przypadkach zleca kontrolę techniczną strony internetowej Jednostce Nadzorującej Dostępność Technologii Internetowych i Aplikacyjnych w kraju związkowym Brandenburgia.

Organ wykonawczy zgodnie z § 4 ust. 3 BbgBITV ma za zadanie rozstrzygać spory pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, a podmiotami publicznymi w Brandenburgii w zakresie dostępności IT. Procedura egzekucyjna jest bezpłatna, bez potrzeby angażowania radcy prawnego.

zespół Pol-Int

Cookie-Hinweis: PL

Polityka prywatności

Pol-Int wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej platformy (cookies techniczne). Dodatkowo prosimy o zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach analitycznych oraz służących ulepszaniu naszej platformy (cookies statystyczne). W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.