Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie
Komunikacja i informacja naukowa

Więcej informacji Zarejestruj się

Najnowszy post na Pol-Int

Monografia Barbary Adamczyk zawiera 569 stron. Podzielona jest na 5 podrozdziałów, z których wyróżnić można standardowe dla pracy naukowo-badawczej i jednocześnie główne rozdziały. Pierwszy stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zawartej w książce, w którym autorka przedstawia cały...

czytaj więcej

Salon

Evaluation of Polish Studies.Interdisciplinary

Three years after launching our platform, we felt it was time for an evaluation. Read about the results here! [EN]

czytaj więcej

04.08.2017

Ewaluacja platformy

Trzy lata po powstaniu Pol-Int postanowiliśmy przeprowadzić ewaluację. Streszczenie wyników przeczytacie tutaj. [PL]

Pokaż cały artykuł

04.08.2017

Evaluation von Pol-Int

Drei Jahre nach dem Launch von Pol-Int haben wir eine erste Evaluation durchgeführt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse lesen Sie hier. [DE]

Pokaż cały artykuł

03.05.2017

Tagungsbericht der Studienreise „Grüne Revolution im Kleinen?“

Bericht über die Studienreise nach Niederschlesien im Rahmen des Salons und Wissenschaftsblogs zum Thema "Interdisziplinäre Dimensionen von Energie und Umwelt". [DE]

Pokaż cały artykuł