Jobs & Funding

Jobs & Funding: Show

Solidarni z Ukrainą | Scholarship

Advertising organisation

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Disciplines

Anthropology Art history Communication studies Cultural studies Economics Ethnology Film studies Gender studies History International relations Jewish studies Linguistics Literary studies Media studies Other Philosophy Political science Religious studies Slavic studies Sociology Theatre studies Translation studies

Topics

#SolidarityWithUkraine Russia-Ukraine war

Description

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia podejmuje działania dzięki którym, ukraińscy uchodźcy: studenci i doktoranci zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce, prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub udziału w innych formach kształcenia (kursach językowych lub przygotowawczych) w okresie od marca do września 2022 roku. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie stypendium.

NAWA w dniu 15 marca zamierza otworzyć nabór do programu „Solidarni z Ukrainą” dla uczelni nadzorowanych przez MEiN lub MZ,  instytutów PAN/instytutów sieci Łukasiewicz/instytutów badawczych, które są gotowe przyjąć ukraińskich uchodźców, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych kursów przygotowawczych w okresie od 1 marca do 30 września br. Uczestnicy mogą być przyjmowani w dowolnym momencie, jednakże do końca września. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Solidarni z Ukrainą” pozwolą na sfinansowanie około 1320 stypendystów.

Szczegółowe założenia programu „Solidarni z Ukrainą” w załączeniu 

Kontakt dla instytucji: solidarni@nawa.gov.pl 

Kontakt dla studentów i doktorantów: ukraina@nawa.gov.pl 

Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.