Jobs & Funding

Jobs & Funding: Show

Fulbright Specialist Program | Mobility funds

Advertising organisation

Fulbright Poland

Disciplines

Anthropology Art history Communication studies Cultural studies Economics Ethnology Film studies Gender studies Geography History International relations Jewish studies Jurisprudence Linguistics Literary studies Media studies Other Philosophy Political science Religious studies Slavic studies Sociology Theatre studies Translation studies

Description

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program 2023-24. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu (od 2 do 6 tygodni).

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty:ki do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. Stypendysta: ka programu Fulbright Specialist otrzymuje honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów stypendysty związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróży krajowych.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji. 

Dodatkowo Komisja zachęca polskie instytucje do składania wniosków na rzecz Ukrainy oraz osób uchodźczych z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce. 

Czas trwania wizyty specjalisty to 14 - 42 dni kalendarzowych. W bieżącym naborze przyjmowane są wnioski na wizyty w terminie od 1 września 2023 do 30 września 2024.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej do 8 marca 2023 r. Link do elektronicznego systemu składania wniosków oraz instrukcje jak wypełnić wniosek wraz ze szczegółowym opisem przyjętego na trwający nabór priorytetu znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/specialist/ 

Further details

Paulina Kubylis
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.