Events

Events: Show

Żydzi w kulturze muzycznej Galicji | Conference

Advertising organisation

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Disciplines

History Jewish studies

Topics

Jewish-Polish relations

Description

Celem organizowanej konferencji jest ocalenie od zapomnienia mniej lub bardziej zasłużonych artystów, kompozytorów, muzyków pochodzenia żydowskiego Lwowa i innych ośrodków Galicji, ich wkładu w rozwój kultury muzycznej oraz ukazanie problematyki związanej z determinantami tożsamości żydowskiej.

Program konferencji:

  • znani i nieznani artyści, muzycy, kompozytorzy, muzykolodzy i pedagodzy pochodzenia żydowskiego Galicji
  • artyści, muzycy, kompozytorzy pochodzenia żydowskiego z Galicji na światowych estradach muzycznych
  • przedstawiciele świata kultury, potomkowie Żydów galicyjskich
  • działalność instytucji i organizacji żydowskich na rzecz kultury muzycznej Galicji
  • ślady żydowskich tradycji muzycznych w dobie współczesnej

Rejestracja do 10 października 2022 r.

Forma konferencji hybrydowa.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w 2023 r. w wydaniu „Żydzi w kulturze muzycznej Galicji, t. 2" (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ewa Nidecka (UR, enidecka@gmail.com)

dr hab. Jolanta Wąsacz-Krztoń (UR, jolawk@wp.pl)

Further details

dr hab. Ewa Nidecka
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.