Events

Events: Show

Archive

Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem. Prezentacja książki i debata | Book presentation

Advertising organisation

Disciplines

International relations

Topics

German-Polish relations

Description

Podczas wydarzenia dostępna będzie bezpłatnie książka: Justyna Arendarska, Agnieszka Łada-Konefał, Bastian Sendhardt, Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem w przekazie prasowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2022Po wydarzeniu zapraszamy na poczęstunek.

Publikacja i debata są częścią projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”, który Instytut Spraw Publicznych i Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) realizują dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Temat Niemiec i stosunków polsko-niemieckich nie schodzi w Polsce z pierwszych stron gazet. Jest też stale obecny podczas wystąpień czołowych polskich polityków, nieraz wykorzystywany dla celów wewnętrznej walki politycznej. Polaryzuje i emocjonuje. Niemcy z kolei nadal zbyt mało uwagi przykładają do poznania Polski, zrozumienia toczących się w niej procesów. Wojna w Ukrainie czy zatrucie wody w Odrze pokazało ponownie, jak szybko mogą rozprzestrzeniać się fake newsy, utarte stereotypy, niesprawiedliwe oskarżenia oraz wzajemna niewiedza o stanowisku sąsiada. Szkodzi to wzajemnym relacjom w momencie, kiedy dobrze funkcjonujące polsko-niemieckie partnerstwo jest szczególnie potrzebne.

Wzajemny wizerunek Polaków i Niemców jest w dużej mierze zdeterminowany przez obraz danego kraju, jaki przedstawiają niemieckie i polskie media. Teza ta jest również podstawą książki „Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem w przekazie prasowym", bazującej na badaniach prasy ostatnich 20 lat. Wyniki tego badania zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia. Wskazują one, że obraz drugiego kraju jest często osadzony w pewnych ramach interpretacyjnych, które można prześledzić na przestrzeni dziesięcioleci. Ramy te pomagają określić, jak mówi się o Polsce lub Niemczech i jak Polacy i Niemcy komunikują się ze sobą. Obraz Niemiec jako (hegemonicznego) wielkiego mocarstwa z roszczeniami do przywództwa w Europie, rozumienie stosunków polsko-niemieckich jako relacji nauczyciel-uczeń czy też ujmowanie ich w ramy metafory historycznej II wojny światowej to tylko kilka przykładów obrazu stosunków polsko-niemieckich jaki malują media. Podczas wspólnej dyskusji zastanowimy się, czy i jak te ramy interpretacyjne determinują obecną debatę polsko-niemiecką oraz jakie wnioski można z tego wyciągnąć dla wzajemnej komunikacji.

Further details

Dr. Andrzej Kaluza
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.