Events

Events: Show

Prof. Dr. habil. Sebastian Sikorski: Wdrażanie opieki koordynowanej w Polsce | Lecture

Disciplines

Jurisprudence Political science Sociology

Description

Prof. Dr. habil. Sebastian Sikorski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opieka zdrowotna realizowana na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej stanowi rozwijający się i ważny badawczo obszar referencyjny, również ze względu na wyzwania zdrowotne stojące przed całym systemem ochrony zdrowia w związku z czynnikami demograficznymi oraz stylem życia Polek i Polaków. Jednocześnie w piśmiennictwie podkreśla się znaczenie tak fundamentalnych - dyskutowanych w Europie i na świecie - zagadnień, jak optymalne dostosowanie systemu ochrony zdrowia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa oraz wyzwania związane z nowymi uzależnieniami behawioralnymi czy „siedzącym” trybem życia. Należy zaznaczyć, że w Polsce opieka koordynowana jest dopiero na etapie wdrożenia. W ramach wykładu przedstawiona zostałaby obecnie obowiązująca regulacja prawna ze szczególnym podkreśleniem trudności systemowych związanych z jej wdrożeniem. W ramach podsumowania sformułowane byłby także wnioski z postulatami de lege ferenda.

Moderacja: Marek Kłodnicki, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien

Miejsce: CP 21, Collegium Polonicum, Słubice, Kościuszki 1

Further details

Marek Kłodnicki
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.