Events

Events: Show

Archive

Piotr Walkowiak: Ludzie i gołębie. Usieciowione relacje międzygatunkowe. Kontekst transgraniczny na przykładzie Polski i Niemiec | Lecture

Disciplines

Sociology

Topics

German-Polish relations

Description

Piotr Walkowiak, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych

W socjologii coraz częściej zwracana jest uwaga na relacje między zwierzętami a ludźmi. Jednym z jej przykładów są relacje między gołębiami oraz ich hodowcami. Zwierzęta te są dla wielu z nich wyznacznikiem funkcjonowania w obrębie własnego gospodarstwa oraz poza nim. Ich hodowla wpływa na funkcjonowanie, budowanie i polepszenie relacji społecznych między zaangażowanymi w nią jednostkami. Ponadto jest zestawem złożonych praktyk osadzonych w sieci powiązań społecznych. Referat ma na celu przedstawienie zarysowanej problematyki ze szczególnym uwzględnieniem rejonów transgranicznych Polski i Niemiec oraz odpowiedź na pytanie o rolę – autoteliczną czy instrumentalną – gołębi w procesie transgranicznej socjalizacji społeczeństwa.

Moderacja: Konrad Walerski, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien

Miejsce: CP 21, Collegium Polonicum, Słubice, Kościuszki 1

Further details

Marek Kłodnicki
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.